DORADZTWO PODATKOWE I GOSPODARCZEDajcie szansę arkuszowi - arkusze kalkulacyjne w firmieKontakt
eLsk3D
Piotr Laskowski
Dajcie szansę arkuszowi - arkusze kalkulacyjne w firmie

 

Projekt: „Niezwykłe możliwości zastosowań arkuszy kalkulacyjnych
w firmach sektora MŚP”


 

 
ORGANIZACJA PRACY Z WYKORZYSTANIEM ARKUSZY KALKULACYJNYCH JAKO METODA OBNIŻANIA KOSZTÓW
I SKUTECZNEGO NADZORU NAD PRZEDSIĘBIORSTWEM


 
Upowszechnienie informatycznych metod zarządzania i organizacji pracy w przedsiębiorstwach z sektora MŚP to element poprawy konkurencyjności całej gospodarki. Systemy ERP mimo stałego obniżania cen nadal stanowią poważny wydatek inwestycyjny, poniesienie którego w ocenie wielu firm nie zrekompensuje ewentualnych korzyści wynikających z ich wdrożenia. Doskonałą alternatywą dla tego typu rozwiązań mogą być znane arkusze kalkulacyjne będące częścią wielu pakietów biurowych, które pozwalają wprowadzać informatyzację przedsiębiorstwa metodami wielokrotnie tańszymi lub wręcz całkowicie bezpłatnie wykorzystując szeroko dostępne darmowe pakiety biurowe.
Wdrożenie arkuszy kalkulacyjnych jako elementu systemu informatycznego to nie tylko ułatwienie pracy przedsiębiorstwa, to także zwiększenie wydajności pracy pracowników poprzez podnoszenie ich kwalifikacji w umiejętności wszechstronnego wykorzystania pakietów biurowych dla rozwiązywania bieżących potrzeb firmy.
Arkusze doskonale sprawdzają się w pracy wielostanowiskowej wywołując mechanizm interakcji i samokontroli pomiędzy pracownikami.
Praca na wielu stanowiskach, czynnik najbardziej wpływający na wysoki koszt wdrożenia systemów informatycznych w przypadku arkuszy kalkulacyjnych i wykorzystania ich bezpłatnych odmian daje niezwykle szerokie możliwości. Nasycenie komputerami jest już tak wysokie, że nie stanowi większego problemu zapewnienie każdemu pracownikowi zobowiązanemu do nadzorowania jakiegokolwiek procesu w firmie możliwości ewidencjonowania tego w komputerze zamiast np. w zeszycie. Do wprowadzania danych wystarczy przygotowanie prostego szablonu, którego obsługa jest intuicyjna i nie wymaga większego przeszkolenia. Te informacje, za pomocą odwołań do poszczególnych komórek w plikach z danymi, są na bieżąco dostępne dla innych pracowników odpowiedzialnych np. za sprzedaż, zaopatrzenie, księgowość. Tym samych zachodzi interakcja między pracownikami różnych działów, która wywołuje zwiększenie samokontroli nad procesami w firmie.
Dla zobrazowania tego mechanizmu posłużmy się przykładem zakupu folii opakowaniowej w zakładzie produkującym ciasta mrożone. Dostawy folii realizowane są na bieżąco i na bieżąco folia wydawana jest do produkcji. Pracownik przyjmujący i wydający folię ewidencjonuje każde z tych zdarzeń w przygotowanym dla niego arkuszu i ma dzięki temu możliwość na bieżąco analizowania stanu zapasów. Dane stanowią podstawę do rozliczania faktur zakupu pod względem ilościowym w księgowości. Jednocześnie technolog nadzorujący produkcję, w swoim szablonie dokonuje bieżącej analizy zużycia jednostkowego i porównywanie ich z zakładanymi normami. Kierownictwo firmy zaś może w czasie rzeczywistym przetwarzać te dane i uzyskiwać informacje o kosztach jednostkowych, przeciętnych cenach i innych wskaźnikach ekonomicznych. W efekcie oprócz sprawnego zarządzania procesem, minimalizujemy możliwości dokonania nadużyć lub popełnienia poważnego błędu.

DORADZTWO PODATKOWE I GOSPODARCZE|Dajcie szansę arkuszowi - arkusze kalkulacyjne w firmie|Kontakt